Python cho người Việt

Python cho người Việt

Entries tagged “install”

Lập trình web với Python (2)

written by Nguyễn Thành Nam, on Jan 1, 2010 10:05:00 AM.

Cài đặt Python

Sau khi cài đặt máy chủ web Apache, chúng ta cần cài đặt trình thông dịch Python. Chúng ta sẽ sử dụng phiên bản 2.6.4 trong chuỗi bài viết này. Bộ cài đặt Python 2.6.4 có thể được tải về từ https://www.python.org/download/.

Khi thực thi phần cài đặt, chúng ta sẽ gặp một hộp thoại như sau:

/static/web-programming/install-python/python-install-1.png

Chọn Install for all users và nhấn nút Next để tiếp tới hình chụp sau:

/static/web-programming/install-python/python-install-2.png

Nếu bạn muốn cài đặt vào nơi khác thì chọn đường dẫn, nếu không thì chúng ta sẽ sử dụng đường dẫn mặc định C:Python26. Nhấn nút Next để tiếp tục.

/static/web-programming/install-python/python-install-3.png

Chúng ta sẽ nhấn tiếp Next ở hộp thoại này để bắt đầu quá trình cài đặt các phần thông dụng như trình thông dịch, tài liệu, ví dụ...

/static/web-programming/install-python/python-install-4.png

Hộp thoại trên cho chúng ta biết quá trình cài đặt đang diễn ra.

/static/web-programming/install-python/python-install-5.png

Khi kết thúc, chúng ta chỉ cần nhấn nút Finish.

Để kiểm tra Python có được cài vào máy chưa thì chúng ta sẽ cần mở màn hình dấu nhắc lệnh (command prompt) bằng cách nhấn vào nút Start và nhập cmd.exe sau đó gõ phím Enter như bình bên dưới.

/static/web-programming/install-python/python-install-6.png

Chúng ta sẽ nhận được một cửa sổ dòng lệnh. Nhập vào cửa sổ dòng lệnh c:Python26python.exe thì chúng ta sẽ thấy rằng trình thông dịch Python được thực thi, và nó hiện ra một dấu nhắc tương tác (interactive prompt) như trong hình sau:

/static/web-programming/install-python/python-install-7.png

Ngay tại đây chúng ta có thể nhập một câu lệnh Python print 'web programming in python'. Câu lệnh này sẽ được thực hiện và kết quả là chúng ta sẽ nhận được chuỗi web programming in python in ra trên màn hình như hình sau:

/static/web-programming/install-python/python-install-8.png

Để thoát khỏi trình thông dịch Python, chúng ta sẽ nhập vào dòng lệnh quit().

/static/web-programming/install-python/python-install-9.png

Để thoát khỏi dấu nhắc dòng lệnh thì chúng ta nhập tiếp lệnh exit.

Như vậy, chúng ta đã thật sự hoàn tất việc cài đặt trình thông dịch Python. Nếu bạn có nhu cầu tìm hiểu thêm về ngôn ngữ và các thư viện đi kèm thì bài chỉ dẫn Python 2.5 bằng tiếng Việt có lẽ sẽ giúp ích nhiều cho bạn.

Chúng ta sẽ sẵn sàng cho chương trình web đầu tiên trong bài viết sau! Hẹn gặp lại và chúc mừng năm mới.

Lập trình web với Python (1)

written by Nguyễn Thành Nam, on Dec 17, 2009 4:07:00 PM.

Trong loạt bài lập trình web với Python, tôi sẽ hướng dẫn bạn đọc những thao tác cơ bản từ việc cài đặt, cấu hình, cho đến lập trình, hoàn thành một ứng dụng web đơn giản. Qua quá trình đó, bạn đọc sẽ được giới thiệu về kỹ thuật CGI, đến FastCGI và cuối cùng là WSGI.

Cài đặt máy chủ web Apache

Để lập trình web, chúng ta cần một máy chủ phục vụ web. Máy chủ Apache HTTP là một trong những phần mềm máy chủ web phổ dụng trên Internet. Chúng ta sẽ cần tải bản cài đặt phần mềm này về. Tôi sẽ sử dụng phiên bản 2.2.14 (apache_2.2.14-win32-x86-openssl-0.9.8k.msi) cho các bài viết trong loạt bài này. Hệ điều hành tôi đang sử dụng là Windows 7.

Khi chạy tập tin cài đặt, chúng ta sẽ gặp giao diện như sau:

/static/web-programming/install-apache/apache-install-1.png

Nhấn vào nút Next để qua màn hình kế:

/static/web-programming/install-apache/apache-install-2.png

Chọn ô đầu tiên để đồng ý với cam kết bản quyền, và nhấn nút Next để qua trang kế:

/static/web-programming/install-apache/apache-install-3.png

Tiếp tục nhấn nút Next:

/static/web-programming/install-apache/apache-install-4.png

Điền thông tin vào các ô trống như trong hình ví dụ, và nhấn Next:

/static/web-programming/install-apache/apache-install-5.png

Chọn kiểu cài đặt Typical và nhấn nút Next:

/static/web-programming/install-apache/apache-install-6.png

Nếu bạn muốn thay đổi đường dẫn cài đặt thì bạn sẽ chỉnh trong trang này, còn không thì nhấn nút Next:

/static/web-programming/install-apache/apache-install-7.png

Nhấn nút Install để bắt đầu quá trình cài đặt:

/static/web-programming/install-apache/apache-install-8.png

Chúng ta sẽ được thông báo về quá trình cài đặt.

/static/web-programming/install-apache/apache-install-9.png

Sau khi cài đặt hoàn thành, nhấn Finish để kết thúc:

/static/web-programming/install-apache/apache-install-10.png

Nhấn vào nút Start và nhập vào services.msc như hình trên để kiểm tra sự tồn tại của máy chủ web Apache2:

/static/web-programming/install-apache/apache-install-11.png

Như hình trên, dịch vụ Apache2 đã được chạy (started). Để kiểm tra thì chúng ta sẽ mở Internet Explorer (IE) lên và truy cập vào địa chỉ http://localhost. Nếu bạn nhận được kết quả như hình bên dưới đây thì bạn đã hoàn thành việc cài đặt máy chủ web Apache rồi đó.

/static/web-programming/install-apache/apache-install-12.png

Trong bài tới chúng ta sẽ tiếp tục thực hiện việc cài đặt Python.